Suomen Tehohoitoyhdistys myöntää jäsenilleen tutkimusapurahoja tukeakseen tehohoitoa edistävää tutkimustyötä. Yhdistys tukee myös jäsentensä jatkokoulutusta myöntämällä apurahoja tehohoitoon liittyviin kongresseihin osallistumista varten.

Apurahaa haetaan kirjallisella hakemuksella, joka lähetetään yhdistyksen toimistonhoitajalle. Apurahojen myöntämisestä päätetään kaksi kertaa vuodessa. Anomusten tulee olla perillä yhdistyksen toimistossa 10.3. tai 10.10. mennessä. Lisätietoja apurahojen hakemisesta ja niiden myöntämisperusteista löytyy oheisista linkeistä.