Suomen Tehohoitoyhdistys myöntää jäsenilleen tutkimusapurahoja sekä hakemuksesta myös väitöskirjan kannustusapurahoja tukeakseen tehohoitoa edistävää tutkimustyötä. Yhdistys tukee myös jäsentensä jatkokoulutusta myöntämällä apurahoja tehohoitoon liittyviin kongresseihin osallistumista varten.

Apurahaa haetaan kirjallisella hakemuksella, joka lähetetään yhdistyksen toimistonhoitajalle. Apurahojen myöntämisestä päätetään kaksi kertaa vuodessa. Anomusten tulee olla perillä yhdistyksen toimistossa 1.3. tai 1.10. mennessä. Lisätietoja apurahojen hakemisesta ja niiden myöntämisperusteista löytyy oheisista linkeistä.