Minulta  kysytään hyvin usein, että mikä se on se EfCCNa?

EfCCNa (European federation of Critical Care Nursing assosiations) on eurooppalainen, Hollannissa rekisteröity tehosairaanhoitajien kattojärjestö, joka on perustettu Berliinissä 2.10.1999. Ensi vuonna tämä järjestö juhlii siis jo 20 -vuotis syntymäpäiviään EfCCNa:n 8. kongressin yhteydessä Ljubljanassa. Yhdistyksellä on  nykyisin 29 jäsenmaata, jotka edustavat yhdessä yli 25 000 tehosairaanhoitajaa Euroopassa. EfCCNa:n organisaatiorakenne koostuu valtuustosta ja hallituksesta. Jokainen jäsenmaa valitsee edustajansa EfCCNa:n valtuustoon,  joka  äänestämällä valitsee keskuudestaan hallituksen edustajat. Kaikki STHY:n hoitajajäsenet ovat automaattisesti myös EfCCNa:n jäseniä.

EfCCNa:n tarkoituksena on:

  1. Edustaa tehosairaanhoitajia ja tehohoitotyötä Euroopassa
  2. Potilaiden ja omaisten näkökulmien esiin tuominen tehohoitokokemukseen liittyen
  3. Yhteistyön edistäminen eurooppalaisten tehosairaanhoitajien keskuudessa
  4. Tehohoitotyön tutkimuksen ja käytänteiden edistäminen
  5. Saada tehohoitotyö omaksi erikoisalakseen Euroopassa
  6. EU:n sosiaali- ja terveyspolitiikkaan vaikuttaminen tehosairaanhoitajien äänen kuulumiseksi Euroopassa
  7. Hyvä yhteistyö muiden terveydenhuollon  ammattiryhmien, teollisuuden, instituutioiden sekä muiden tahojen kanssa, joilla on ammatillista kiinnostusta kriittisesti sairaiden potilaiden hoitoa kohtaan
  8. Laatia standardeja  tehohoitotyön koulutuksesta, käytänteistä ja johtamisesta
  9. Kehittää tehohoitotyön koulutusta, tutkimusta ja johtamista

No mitä siellä EfCCNa:ssa sitten tehdään?

EfCCNa:n valtuusto kokoontuu joka vuosi syksyisin ja keväisin jossakin Euroopan maassa viikonlopun ajan. Hallituksen jäsenillä on lisäksi omat kuukausittaiset Skype -palaverinsa ja face-to-face meetinkinsä aika ajoin.  EfCCNa -kongressi järjestetään joka toinen vuosi, jolloin myös sekä valtuusto että hallitus koontuvat. Kokouksien aikana käsitellään yhdistyksen yleisiä asioita sekä työskennellään projektiryhmissä. Projektien työstäminen jatkuu kokousten välissäkin vuoden ympäri. Kuulostaako tylsältä? Eurooppalaiseen tapaan valtuuston kokouksissa on aina huomioitu myös sosiaalinen agenda ja ikävistymään ei tosiaankaan ehdi!

Minkälaisia projekteja EfCCNa:ssa on meneillään tällä hetkellä? 

MICE-ICU Erasmus +  (Multicultural Care In European Intensive Care Unit`s) -projektin tiimoilta julkaistaan piakkoin e-kurssi monikulttuuristen tehopotilaiden hoidosta. Syyskuussa 2018 Amsterdamissa järjestettiin päivän kestävä menestyksekäs symposiumi tähän projektiin liittyen.

EfCCNa Exchange Programme; tehosairaanhoito saattaa vaihdella paljonkin eri puolilla Eurooppaa. EfCCNa:n vaihto-ohjelman avulla tehohoitajat voivat työskennellä hetken jollakin toisella eurooppalaisella teho-osastolla. Lue suomalaisen Suvin upeista kokemuksista Sveitsin Luganossa viimeisimmästä EfCCNa:n newsletteristä sivulta 10! Viikko sitten myös suomalainen Aino vietti fantastisen viikon Kroatian Zagrebissa tämän projektin tiimoilta.

Patients and Relatives Support Group; projektin tarkoituksena on  kartoittaa niitä tahoja ja keinoja, joilla voidaan tukea potilaita ja omaisia tehohoidon aikana.

EU engagement; projektin pohjalta julkaistaan pian työkalu EU-meppeihin vaikuttamiseksi tehosairaanhoitajien äänen kuulumiseksi Euroopassa.

Kongressiryhmä;  seuraava kongressi järjestetään Slovenian Ljubljanassa 13.-16.2.2019. STHY:n jäsenet voi anoa apurahoja kongressi- ja opintomatkoihin. Anomusten tulee olla yhdistyksen toimistossa 10.10.2018 mennessä.

Erilaiset kannanotot ja julistukset yksin ja yhdessä muiden tehohoitotyön yhdistysten (WFCCN, SCCM, ESICM N & AHP) kanssa, esimerkkinä Belfast Declaration.

Mitä EfCCNa on minulle antanut?

”EfCCNa antaa enemmän, kuin ottaa” – näin EfCCNa:n suomalainen varapresidentti  Anne Kokko opasti minua työhön EfCCNa:ssa. That´s absolutely true! On ollut todella avartavaa keskustella eri maiden teho-osastojen hoitokäytänteistä eurooppalaisten kollegojen kanssa sekä kehittää tehohoitotyötä Euroopassa. Ilman EfCCNa:a en olisi ikinä tutustunut kaikkiin näihin ihaniin tehohoitajiin, tehohoidon tutkijoihin, opettajiin  ja professoreihin ympäri maailmaa. Tälle matkalle kannatti lähteä ja kutsun mukaan Sinutkin! Voit aloittaa esimerkiksi osallistumalla Ljubljanan kongressiin ja mikäpä estäisi osallistumasta EfCCNa Exchange Programmeen? Euroopassa nähdään!

EfCCNa:n valtuusto Kyproksen kokouksessa keväällä 2018

Kaisa Jakobsson
Tehohoitaja ja
STHY:n EfCCNa -edustaja