Apotti-järjestelmä tuo teho-osastoille monenlaisia asioita. Se tuo toiminnanmuutoksen, johon osastojen tulee valmistautua jo hyvissä ajoin ennen käyttöönottoa. Se tuo osastoille myös tukihenkilöt, jotka ovat ohjelman syväosaajia ja ongelmanratkaisijoita, sekä kullanarvoisia käyttöönotossa ja sen jälkeen. Apotin myötä kaikilla teho-osastoilla on yhteinen potilastietojärjestelmä ja sen myötä vastuun yhteisesti sovitusta ja opetetusta potilaan hoidon kirjaamisesta, sekä tiettyjen työnkulkujen suorittamisesta.

Tukihenkilöille on koulutusohjelma, jossa tukihenkilöt saavat loppukäyttäjiä syvemmän opetuksen ja perehdytyksen järjestelmän käyttöön. Tukihenkilöille on tiedossa luokka-, verkko- ja työpajaopetusta. Apotti-järjestelmä tuo mukanaan uuden oppimista ja oman työn tarkastelua sitä vasten, miten tuleviin toiminnanmuutoksiin tulee valmistautua ja miten ne tulee toteuttaa. Tukihenkilöt ovat avainasemassa käyttöönoton onnistumisessa ja toiminnanmuutoksien läpiviemisessä ennen ja jälkeen käyttöönoton.

Yhteinen potilastietojärjestelmä tuo kaikille samat työkalut. Se tuo mukanaan myös vastuun siitä, että jokaisen käyttäjän ja jokaisen yksikön on tehtävä oma osuutensa potilaan hoidon kirjaamisessa, jotta järjestelmä toimisi oikein ja siitä saatavat hyödyt realisoituisivat. Se tuo reaaliaikaisen raportoinnin päivittäisjohtamiseen ja vastuualueiden kehittämiseen. Järjestelmä tuo rakenteisen kirjaamisen, mikä mahdollistaa reaaliaikaisen raportoinnin organisaation jokaiselle tasolle. Tämän myötä tulee vastuu kirjata yhteisten, sovittujen ja opetettujen työnkulkujen mukaan.

Apotti-järjestelmä tuo mukanaan lisää potilasturvallisuutta potilaan voinnin kirjaamisessa, se tuo mukanaan laajat integraatiot hoitoon liittyvistä laitteista sekä laitteista tulevan fysiologisen datan validoimisen. Laitedata tarkastetaan säännöllisellä frekvenssillä, jotta varmistutaan, että oikea ja validi tieto tulee laitteista järjestelmään. Potilasturvallisuutta lisää myös neste- ja lääkehoidon toteuttaminen viivakoodein varmistamalla, nesteiden varmistaminen ja nestetasapainon entistä tarkempi tarkastelu. Järjestelmä on myös integraatioitu muihin sairaalan järjestelmiin, mm. potilasruokien tilaamiseen ja potilaskuljetusten järjestämiseen.

Myös tiedon siirtyminen yksiköstä ja organisaatiosta toiseen tapahtuu yhdessä ja samassa järjestelmässä. Erilaiset episodit, hoito-ohjelmat, sekä toistuvat suunnitelmat. Uusi tietojärjestelmä tuo hoitoon suunnitelmallisuutta ja turvallisuutta erilaisten navigaattoreiden ja narraattoreiden muodossa. Järjestelmä ohjaa potilaan hoidon kirjaamista rakenteisesti ja tuottaa erilaisia raportteja päivittäisjohtamisen tarpeisiin.

Apotti tuo mukanaan oppimista, opettamista ja oivaltamista. Se tuo mukanaan myös turhautumista ja kiukkua, joskus jopa kyyneleitä. Järjestelmää ei opi hetkessä, se tuo mukanaan jatkuvan oppimisen ja uuden oivaltamisen. Se tuo myös ennen pitkää rauhan, koska ajan myötä opitaan hyödyntämään huolellisesti tehtyä rakenteista kirjaamista ja kirjauksista koottuja raportteja. Se tuo myös tyytyväisyyden siitä, että vidoinkin on se yksi ja yhteinen järjestelmä, jossa potilaan hoidon kaikki kirjaukset ovat helposti saatavilla yksillä tunnuksilla, yhdestä ja ainoasta ohjelmasta.

Apotti antaa aikaa ihmiselle, myös teho-osastolla.