Olen toiminut kliinisen hoitotyön asiantuntijana tehohoidossa nyt neljä vuotta. Kliinisen hoitotyön asiantuntijan tehtävä on ”erityisesti juurruttaa, kehittää ja arvioida ja siten viedä eteenpäin näyttöön perustuvaa hoitotyötä, sekä vaikuttaa hoitotyön laadun kehittämiseen” (NACNS 2004, Jokiniemi 2014). Matkaan on mahtunut sekä haasteita että onnistumisia. Parhaimmat onnistumisen tunteet tulevat siitä, kun huomaa kehittämisen myötä toimintamallien muuttuvan. Se ei kuitenkaan tapahdu itsestään vaan vaatii meiltä jokaiselta asennetta ja aitoa kiinnostusta tehohoitotyön laadun parantamiseen.

Vanhat toimintamallit ja rutiinit istuvat meissä ammattilaisissa sitkeässä. Voi hyvällä syyllä sanoa, että mitä enemmän on kokemusta, sitä enemmän vaaditaan avointa ja positiivista asennetta muutokseen. Vanhoista toimintamalleista on joskus vaikea luopua. Haasteellista on myös löytää kehittämiselle oikea aikataulu ja vauhti. Kehittämisessä on otettava huomioon ihmisten kyky ja voimavarat vastaanottaa ja sisäistää uutta tietoa ja uusia toimintamalleja. Jatkuvaan muutokseen väsyy varsinkin kun ulkoiset puitteetkin tuntuvat olevan jatkuvassa myllerryksessä. Pahenevan resurssipulan, sisäilmaongelmien ja loputtomien remonttien keskellä on haasteellista kehittää ja kehittyä.

Kehittäminen on tiimityötä, ei yksilösuorituksia. Siihen tarvitaan moniammatillista yhteistyötä, kaikkia tehohoidon parissa työskenteleviä. Tehohoitotyön, niin kuin kaiken muunkin hoitotyön kehittäminen vaatii aikaa ja resursseja, joista nykypäivänä tahtoo kaiken kiireen ja muutosten keskellä olla pulaa. Työn kehittäminen ja uusien toimintamallien oppiminen tuo kuitenkin mielekkyyttä työhön ja lisää työhyvinvointia.

Jokaisella potilaalla on oikeus saada parasta mahdollista hoitoa, joka perustuu tutkittuun tietoon ja näyttöön siitä, että hoito on vaikuttavaa. Vaikka Kehittäminen onkin tiimityötä, on meistä jokainen myös vastuussa omasta osaamisestaan ja oman osaamisensa kehittämisestä. Siihen meillä on onneksi paljon työkaluja tarjolla. Muun muassa terveysportti tarjoaa tietoa tehohoidosta ja tehohoitotyöstä akuuttihoidon oppaiden kautta, Duodecimin oppiportissa on verkkokursseja ja – kirjoja tarjolla, ja nyt uutuutena akuuttihoidon laitteiden verkkokurssit.

Sokerina pohjalla – meillä on kaksi kertaa vuodessa omat tehohoitopäivät, jossa esitellään uusinta ja vaikuttavimmaksi todistettua tehohoitoa sekä näyttöön perustuvia tehohoitotyön menetelmiä. Tätä kirjoittaessani Jyväskylän tehopäivät ovat aivan ovella.

Antoisia Tehopäiviä ja aurinkoista kevättä!

Elina Karjula