Suomalaisten teho-osastojen vertaisarviointitoiminnalla on useita nimiä, kuten rakkaalla lapsella yleensä. Puhutaan laatukonsortiosta, vertaisarvioinnista, ehkä kaikkein useimmin Intensiumista. Kaikki käy, mikä vain itselle tutuimmalle tuntuu.

Minua vertaisarviointi on seurannut koko työurani tehohoidon parissa, täyttäähän toiminta jo kunnioitettavat 25 vuotta ensi syksynä. Ensi kosketus itselleni oli käsin täytettävät lomakkeet, jotka silloisella työpaikallani KYS:an teho-osastolla jo käytössä olleen tietojärjestelmän vuoksi tuntuivat vanhanaikaisille. Pian koittikin sähköisen tiedonkeruun ja validointityön aika. Työpaikkani vaihtui KYSsistä HUSsiin, mutta validointityö pian jatkui. Siinä onkin tämän toiminnan vahvuus, yhtenäinen toimintamalli kaikilla osastoilla. Nykyisessä tehtävässäni konsortiovastaavana vertaiarviointipalvelussa Tiedolla olen saanut työskennellä pian kuusi vuotta. Erityisen hienoa on ollut saada seurata näköalapaikalta suomalaista tehohoitoa – osastovierailut, tutuksi tulleet teholaiset ympäri Suomen, tulostarkastelut, hyvä yhteistyö ”intensiumaktiivien” ja tutkijoiden kanssa ovat kokemuksia, joista päivääkään en vaihtaisi pois.

Kahdesta asiasta on viime aikoina puhuttu erityisen paljon

THL sai uudenlaisen roolin Eduskunnan vahvistettua uuden lain terveystiedon toisiokäytöstä laaturekisterien kokoajana Suomessa. THL kehittää mallia kansallisia terveydenhuollon laaturekistereitä varten. THL:n hankkeen päätavoite on selvittää, miten kansalliset laaturekisterit voitaisiin organisoida, rahoittaa ja ylläpitää. Tämä on työllistänyt viime vuosina myös meitä, konkreettisimmin nyt aivan loppuvuodesta THL:n ilmoittamismenettelyn vuoksi. Kaikkien kansallisesti toimivien rekisterinpitäjien tuli tuo ilmoittaminen tehdä, tehohoidon vertaisarvioinnin osalta se tehtiin kootusti kustakin sairaanhoitopiiristä saadulla valtakirjalla. Toimintamallimme ja tehohoidon rekisteri on hyvin tuttu THL:lla asiasta vastaaville ihmisille. Kiitos tästä kuuluu asiassa jo hyvin aktiivisesti vuosia toimineille tehohoitokonsortion puheenjohtajille Matti Reinikaiselle, Stepani Bendelille ja Tero Varpulalle. Tero on kiitettävästi jaksanut osallistua ja palaveerata THL:llakin palvelumme lääketieteellisen asiantuntijan roolissa huolimatta kiireisestä arjestaan Jorvin U2:lla. Mielenkiinnolla odotamme mitä tuleva vuosi tuo tullessaan THL:n yhteistyön osalta, jospa saisimme kuulla laatupäivillä asiasta jotakin uutta.

Teho – ja tehovalvontahoitoa ja muita hoitojaksoja teholla

Teho-osastojen toiminta on muuttumassa. Jo vuosia monien tehojen yhteydessä on hoidettu muitakin valvontahoitoa tarvitsevia potilaita kuin varsinaista tehohoitoa ja tehovalvontaa. CCU, AVH tai muu kirurginen valvonta ovat monin paikoin löytäneet paikkansa teho-osaston katon alta. Tämä kehityssuunta näyttää jatkuvan ja puhuttaa myös vertaisarviointimielessä paljon. Joitakin vuosia onkin ollut mahdollista kerätä pienempää tietojoukkoa myös muista valvontapotilaista, näin monilla osastoilla tällä hetkellä jo toimitaankin. Varmasti tulevaisuudessakin hoidon tulosten tarkastelun painopiste tulee pysymään teho – ja tehovalvontapotilaiden selviytymisessä. Kuitenkin kiinnostavia ovat myös osastojen toiminnalliset vertailut, oman resurssienkäytön ja kuormitusten seuranta pitemmällä ajanjaksolla. Tätä osaa vertaiarvioinnista on mahdollista toteuttaa vain, jos tiedossamme on riittävästi tietoa kaikesta teho-osastolla tapahtuvasta.

Meillä Tiedolla tehohoidon sekä anestesia –ja leikkaustoiminnan vertaisarvioinnin parissa työskentelee kokopäiväisesti viisi henkilöä. Palvelussamme valmistellaan parhaillaan uusia työvälineitä tiedonsyöttämiseen ja validointiin, monille tuttu Velhokin saa kasvojenkohtotuksen lähiaikoina. Tärkeimpämä tehtävänä tiimillemme pidän yhä laajemman käytännön työtä tukevan tiedon tuottamisen meille tallennetusta tiedosta raporttien muodossa.

Perinteisesti Laatupäivät kokoavat suomalaiset osastot ja monia teistä toukokuussa Intensium-asioiden pariin. Sitä ennen tavataan ainakin Joensuulaisten, Kokkolalaisten, Rovaniemeläisten ja Tamperelaisten kanssa osastovierailujen merkeissä.

Uuden vuoden alkaessa haluan toivottaa teille kaikille tsemppiä tärkeässä työssänne!

Tapaamisiin,

Olli Kiiski

Konsortiovastaava, Tieto Finland OY