STHY palkitsi kaksi erittäin ansioitunutta tehohoidon ammattilaista Vuoden Tehohoitaja sekä Vuoden Tehohoitolääkäri -tunnustuksilla. Näiden tunnustusten saajat ovat valittu Suomen Tehohoitoyhdistyksen keräämien ehdotusten perusteella ja valintakriteereinä painotettiin seuraavia asioita:

  • Työtoveruus, kollegiaalisuus ja yhteistyötaidot
  • Potilaan hyvä ja laadukas hoito
  • Kehittäminen ja osaamisen jakaminen
  • Ammattiylpeys ja innostuneisuus tehohoidosta ja tehohoitotyöstä
  • Tai jokin muu erityisosaaminen

Vuoden Tehohoitaja on Jaana Antila Vaasan teho-osastolta. Jaana on todellinen työmyyrä, joka on työskennellyt tehohoidon parissa monta kymmentä vuotta. Pitkästä työurasta huolimatta hän jaksaa edelleen olla kiinnostunut ihan kaikesta. Jaana on itse aktiivisesti mukana kehittämässä toimintaa ja lisäksi hän on tuonut kinestetiikan osastolleen yhdessä Suomen Kinestetiikkayhdistyksen fysioterapeutin kanssa. Jaana on myös selvittänyt muovijätteiden lajittelua, joka on osoittautunut hyvin haastavaksi. Hän tuo rakentavasti esille asioita, joissa on kehitettävää tai parannettavaa, ja hän on omalla huumorillaan ja hyvin osuvilla kommenteillaan saanut monta naurua aikaiseksi.

Vuoden Teholääkäri on Anna-Maria Kuivalainen Helsingin yliopistollisesta sairaalasta. Anna-Maria on todella erinomainen teholääkäri, joka on erikoistunut tehohoitoon ja toiminut sedaatio- ja kipuvastuulääkärinä osastollaan. Hän on todella hyvä kuuntelemaan potilaita ja heidän omaisiaan, ja hän ei tee itsestään numeroa vaan vie tehopotilaan kokonaishoidon huipputasolle loistavalla kliinisellä osaamisellaan ja kollegiaalisilla taidoillaan. Päivystysaikana hän tutustuu osastolla olevien potilaiden sairauskertomuksiin perusteellisesti ja pohtii lääkitystä, ravitsemusta, kuntoutusta, infektiotilannetta ja konsultaatiotarpeita. Hän on myös edistänyt kivun, sedaation ja deliriumin monitorointia sekä hoitoa osastolla tekemällä kirjallisia ohjeita ja pitämällä koulutuksia kädestä pitäen.

STHY palkitsee ilolla ja kunnialla ihmisiä, jotka tekevät työnsä niin upeasti kuin Anna-Maria ja Jaana. Kiitämme heitä korkeasta ammattitaidosta, omistautumisesta ja sitoutumisesta potilaiden hyvinvointiin. He ovat esimerkki muille siitä, miten tärkeää on pitää yllä ammattitaitoa ja intohimoa omaan työhön.

Onnea vielä kerran Anna-Maria ja Jaana tästä ansaitusta tunnustuksesta!