Turun yliopiston Hoitotieteen laitos tarjoaa 30 opintopisteen laajuisen kivun hoitotyön täydennyskoulutuksen yhteistyössä Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen hoitotyön toimikunnan kanssa. Koulutuksen kesto on kolme lukukautta ja se suoritetaan monimuoto-opintoina. Koulutus on suunnattu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, ensihoitajille, kätilöille sekä terveystieteidenkandidaatti ja -maisteri tutkinto-ohjelman opiskelijoille. Koulutuksen tavoitteena on laajentaa ja syventää terveydenhuoltoalan ammattilaisten kivun hoitotyön osaamista ja asiantuntijuutta.
Tapahtuma-aika: 15.9.2019–20.12.2020
Järjestäjä: Turun Yliopisto