Simulaatiopainotteisella kurssilla opetellaan arvioimaan lapsipotilaan tilaa systemaattisesti elinjärjestelmittäin ABCDE-mallin mukaisesti sekä tutustutaan tavanomaisiin lasten hätätilanteisiin. Osallistuja pääsee harjoittelemaan pienryhmissä erityistilanteiden hoitoa, kuten ilmateihin ja hengitykseen liittyviä ongelmia. Osallistuja oppii myös tunnistamaan ja aloittamaan hoidon lapsen verenkiertovajauksessa. Tarjolla on kaksi samansisältöistä koulutuspäivää.

Lue lisää: https://www.hus.fi/tapahtumat/lapsi-hatatilapotilaana

Tapahtuma-aika: 26.–27.11.2024
Järjestäjä: HUS Simulaatiokoulutuskeskus
Tapahtuma-paikka:
Uusi lastensairaala
Stenbäckinkatu 9
Helsinki

D-osa, 1. kerros Simulaatiokeskus