Seuraava Pohjoismainen Emergency Management of Severe Burns(EMSB) -kurssi järjestetään Jorvin sairaalassa, Espoossa marraskuussa 24.11.2017 klo 7.30-18.30.

Kyseessä on erittäin kompakti koulutuspaketti, jossa perehdytään palovammapotilaan 24 ensimmäisen tunnin hoitoon. EMSB kurssi opettaa kuinka tunnistaa, tutkia ja alkuhoitaa sekä stabilisoida vaikeasti palanut potilas. Kurssilla käydään läpi myös mitä tulisi huomioida siirrettäessä potilas lopulliseen hoitopaikkaan.

Kurssi on tarkoitettu kaikille terveydenhuollon ammattilaisille (lääkäreille ja hoitajille), jotka voivat joutua hoitamaan vaikeasti palanutta potilasta. Se täydentää jo olemassa olevaa kliinistä tietoa traumapotilaiden hoidon erityispiirteistä sekä haasteita, jotka liittyvät palovammojen alkuhoitoon.

Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on hyväksynyt koulutustilaisuuden teoreettiseksi kurssimuotoiseksi koulutukseksi (10 tuntia) seuraaville erikoisaloille: anestesiologia ja tehohoito, lastenkirurgia, lastentaudit, ortopedia ja traumatologia, plastiikkakirurgia, yleiskirurgia, yleislääketiede, kirurgia / runkokoulutus, akuuttilääketiede.

Opetus tapahtuu pienryhmissä, joten osallistujamäärä kurssille on rajoitettu 24 osallistujaan. Kurssikielenä englanti.

Kurssin hinta on 450 euroa.

Ilmoittautumiset: emsbnordic@gmail.com
Järjestäjä: Plastiikkakirurgian ja palovammahoidon koulutus- ja kehittämisyhdistys Ry
Lisätietoja: emsbnordic@gmail.com tai maarit.hult@hus.fi

T. Maarit Hult
Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri
HYKS, Tehoklinikka, Jorvin sairaala, Osasto U2 Teho-osasto/ Palovammakeskus

Tapahtuma-aika: 24.11.2017
Järjestäjä: Plastiikkakirurgian ja palovammahoidon koulutus- ja kehittämisyhdistys Ry
Tapahtuma-paikka:
HYKS,
Tehoklinikka,
Jorvin sairaala,
Osasto U2 Teho-osasto/ Palovammakeskus