Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluvat maksuliikenteen hoitaminen, tositteiden käsittely, hallituksen avustaminen talouden suunnittelussa, tilinpäätös luonnoksen tekeminen, talousarvion toteutumisen seuranta, yhteistyö tilitoimiston kanssa sekä muut hallituksen mahdollisesti antamat tehtävät.

Tehtävän hoitaminen edellyttää word- ja excel-ohjelmien peruskäytön osaamista, yhdistystoimintaan sitoutumista sekä tiimityötaitoja. Tehtävä sopii lääkärille tai hoitajalle ja siitä maksetaan palkkaa.

Tehtävästä kiinnostuneita pyydetään lähettämään motivaatiokirje 30.9.2017 mennessä yhdistyksen pääsihteerille (sanna.hoppu@pshp.fi).