Suomen Tehohoitoyhdistyksen Eettiset ohjeet julkaistiin v. 1997. Eettiset periaatteet eivät ole muuttuneet, mutta maailma muuttuu. STHY:n hallituksen nimeämä työryhmä, puheenjohtajanaan dos. Aarno Kari, on viime vuoden aikana laatinut uudistetut eettiset ohjeet, jotka STHY:n hallitus on vast’ikään hyväksynyt.

Nämä uudet ohjeet esitellään Seinäjoen tehohoitopäivillä 10.4.2019. Ohjeiden julkaisua seuraa paneelikeskustelu käytännön eettisistä ongelmista tehohoidossa. Paneelia puheenjohtaa dos. Matti Reinikainen ja siinä ovat mukana dos. Sari Karlsson, LKT Pirkka Pekkarinen, TtT Marita Ritmala-Castren, prof Ari Uusaro ja dos. Mika Valtonen.