Valtioneuvoston kanslia on 13.9.2017 liittänyt hakijan ”Suomen Tehohoitoyhdistys ry” hankkeen ”Suomen Tehohoitoyhdistys ry 40 vuotta” osaksi Suomen itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmaa. Valtioneuvoston kanslian ratkaisu perustuu hakemuksessa esitettyyn suunnitelmaan, joka arvioinnin mukaan täyttää Suomi 100 – hankehallituksen asettamat perusedellytykset Suomi 100 -ohjelmalle.

Tehohoitoyhdistys haluaa olla mukana kunnioittamassa 100 – vuotiasta Suomea omalta osaltaan ja tämä tulee näkymään yhdistyksemme nettisivuilla, Tehohoitolehdessä sekä 40-vuotis juhlakokouksessamme Helsingissä 2. – 3.11.2017.