Teho- ja valvontahoitotyön opas on julkaistu.

Teho- ja valvontahoitotyön oppaassa kuvataan suositeltavat hoitokäytännöt teho- ja valvontaosastoille. Oppassa käsillään muun muassa perushoitoa, seurantaa, elinhäiriöiden hoitoa, lääkehoidon toteutusta ja toimenpiteitä.

Opas on laadittu systemaattisen, turvallisen ja laadukkaan teho- ja valvontahoitotyön tueksi. Käytännönläheiset ohjeet auttavat päivittäisen hoitotyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Oppaasta on hyötyä myös teho- ja valvontahoitotyön kehittämisessä.

Oppaan toisessa painoksessa sisältö on uudistettu kauttaaltaan. Artikkeleiden sisällön ajantasaisuus ja kattavuus on tarkistettu. Hoitotyön keskeisinä näkökulmia painottava esitystapa ja uusi lukujaksotus parantavat oppaan käytettävyyttä.

Teho- ja valvontahoitotyön opas on laadittu niin, että se niveltyy käytettäväksi yhdessä Tehohoito-oppaan kanssa. Näin opas tukee teho- ja valvontahoidossa työskentelevien moniammatillisten tiimien työtä. Sairaanhoitajien lisäksi oppaasta hyötyvät muut teho- ja valvontaosastoilla työskentelevät sekä alan opiskelijat.

Opas on saatavilla verkosta ja ostettavissa mm. Duodecimin verkkokaupasta.