Suomen Tehohoitoyhdistys täyttää 40 vuotta syksyllä 2017!

Juhlavuotensa kunniaksi on STHY:n hallitus päättänyt myöntää 4 kappaletta kannustusapurahoja suuruudeltaan 1000 – 4000 euroa.

Apuraha voidaan myöntää tehohoitoon liittyvälle hyvälle tutkimus- tai kehityshankkeelle.  Hakija voi olla henkilö tai tutkimusryhmä.  Hakijan tulee olla ollut Tehohoitoyhdistyksen jäsen vähintään 2 vuotta.

Apurahoja anotaan yhdistyksen hallitukselta perustellulla anomuksella, jonka tulee sisältää lyhyt selvitys tutkimuksen tai hankkeen tarkoitusperistä, lyhyt esittely, tutkimussuunnitelma ja tutkimuksen nykyvaihe sekä rahoitussuunnitelma.  Tutkimuksen tai kehityshankkeen tulee valmistua viimeistään 31.12.2019 mennessä.

Apuraha-anomus tulee lähettää STHY:n rahastonhoitaja Jaana Minkkiselle (jaana.minkkinen@tyks.fi)  17.9.2017 mennessä.

Apuraha-anomukset käsittelee ja päättää kokouksessaan STHY:n hallituksen työvaliokunta, joka myös määrittelee apurahan suuruuden (1000 – 4000 €). Työvaliokunta voi myös harkintansa mukaan jättää apurahan jakamatta.

Apurahan saajan tulee Tehohoitopäivillä esitellä työnsä sekä kirjoittaa siitä raportti Tehohoitolehteen.

Apurahasta maksetaan puolet myöntämisen jälkeen ja puolet työn valmistuttua