Suomen kristillisen rauhanliikkeen rauhanpalkinnon sai tänä vuonna Turun yliopistollisen keskussairaalan (TYKS) tehohoidon ylilääkäri Mika Valtonen ja Suomen tehohoitoyhdistys. Valtonen toimii yhdistyksen puheenjohtajana.

SKR:n puheenjohtaja Jussi Ojala ja hallituksen jäsen veli Marie-Augustin Laurent-Huyghues-Beaufond vierailivat TYKS:in teho-osastolla 9.11 luovuttamassa SKR:n rauhanpalkinnon. Kunniakirjassa SKR toteaa, että koronapandemia – ja erityisesti keskustelu rokotettujen ja rokottamattomien oikeudesta hoitoon – polarisoi Suomen yhteiskuntaa vaarallisesti. Yhteiskunnalliset jakolinjat olisivat voineet edelleen syventyä ja uhata Suomen normaalisti vakaata yhteiskuntarauhaa. Suomen tehohoitoyhdistyksen eettinen linjaus antoi vahvan selkänojan sellaiselle koronapandemian hoidolle, jossa korostui yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja kaikkien yhtäläinen ihmisarvo. Keskusteluissa ylilääkäri Valtosen kanssa Turussa SKR painotti, että eettinen linjaus yksin ei kuitenkaan olisi riittänyt. ”Keskeistä oli palkinnonsaajien rohkeus ja päätetty tahtotila eettisen linjauksen jalkauttamiseen koropandemian keskellä”, sanoo Ojala. Kiitoksissaan ylilääkäri Valtonen painotti toimivan työyhteisön merkitystä koronapandemian menestyksekkäässä hoitamisessa ja tehohoitoyhdistyksen eettisten ohjesääntöjen toteuttamisessa. Erityisesti Valtonen korosti tehohoitajien keskeistä roolia pandemian aikana.

Kirjoittaja Timo Virtala